דף זה מכיל פרטים לפנייה לעזרה ראשונה נפשית לנוער


English and Arabic lists come after the Hebrew list

עמותת ער"ן עזרה ראשונה נפשית, 24 שעות (ערבית, שלוחה 2) קישור


הדספייס של עמותת אנוש קישור


מענה לטיפול נפשי אינדקס מקיף קישור

נט''ל נפגעי נפש על רקע טראומה ומלחמה קישור


עמותת סהר, סיוע והקשבה ברשת קישור


קופת חולים כללית, מוקד תמיכה וסיוע נפשי 03-7472010


קופת חולים מכבי, קו סיוע מיוחד לתמיכה נפשית 3555*


קופת חולים לאומית, סיוע נפשי במוקד אחיות  507*


קופת חולים לאומית, מוקד תמיכה בערבית 04-6111891


על״ם העמותה לנוער במצבי סיכון קישור


ארגון תמר מענה טיפולי לחברה הבדואית קישור


מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית, קישור


האגודה למען להט"ב בישראל, קישור


איגי ארגון נוער גאה קישור


המרכז הגאה קישור


מעברים לקשת הטרנסית קישור
Eran Association Mental first aid, 24 hours (Arabic, extension 2) link


 Headspace Enosh Association link


Mental Health Care Comprehensive index link


Natal Association Traumatized and war victims link


Sahar Association, Aid and listening in the network link


Clalit HMO, Support and mental assistance center 03-7472010


Maccabi HMO, A special helpline for mental support *3555


Leumit HMO, Psychological assistance at the nurse's center *507


Leumit HMO, Support center in Arabic 04-6111891


Elem Association for youth in risk link


 Tamar, A therapeutic response to the Bedouin society linkجمعية عيرا״ن للإسعافات الأولية النفسية، رابط 24 ساعة (عربي، ملحق2). link


كوبات حوليم لؤوميت، مركز الدعم باللغة العربية 6111891-04 


تقدم منظمة تمار استجابة علاجية لمجتمع البدوي link